Palvelut

Talojen ja hallien perustustyöt

Rakennusten ja peltojen salaojitusket

Teiden perustamis- ja peruskunnostus työt

Pihojen kunnostukset

Jätevesijärjestelmien asennukset ja saneeraukset

Metsämaan muokkaus- ja ojitustyöt

Maa- ja kiviainesten lähitoimituksia

Teiden sorastuksia

Aurausta

Tienvarsien vesakointia

Laajan yhteistyökumppaniverkostomme johdosta saamme toimitettua materiaaleja koko toimialueellamme.
Kalustomme siirrot hoidamme omalla kuljetuskalustolla, joten siirtymisemme on tarvittaessa hyvinkin esteetöntä.

Voimme suorittaa mm. talon ja hallin perustustöitä ja tiestön peruskunnostustöitä kokonaisvaltaisesti laskettuna urakkana kaikkine materiaaleineen!

Ota yhteyttä! Löydetään ratkaisu sinun tarpeisiisi!

040 778 8481