Palvelut

Talojen ja hallien perustustyöt

Rakennusten ja peltojen salaojitukset

Teiden perustamis- ja peruskunnostustyöt

Pihojen kunnostukset

Jätevesijärjestelmien asennukset ja saneeraukset

Metsämaan muokkaus- ja ojitustyöt

Maa- ja kiviainestoimitukset

Teiden sorastuksia

Aurausta

Tienvarsien vesakointia

Kuljetuspalvelut ketjupurkuyhdistelmällä

Rikotustyöt

Laajan yhteistyökumppaniverkostomme johdosta saamme toimitettua materiaaleja koko toimialueellamme.
Kalustomme siirrot hoidamme omalla kuljetuskalustolla, joten siirtymisemme on tarvittaessa hyvinkin esteetöntä.

Voimme suorittaa mm. talon ja hallin perustustöitä ja tiestön peruskunnostustöitä kokonaisvaltaisesti laskettuna urakkana kaikkine materiaaleineen!

Ota yhteyttä! Löydetään ratkaisu sinun tarpeisiisi!

040 778 8481